Избирайки “Приемам”, се съгласявате със съхранениeто на "бисквитки" на Вашето устройство, за да подпомогнете навигацията на сайта, анализа на употребата на сайта и нашите маркетингови усилия.
Вижте нашата Политика за Поверитленост за повече информация.
Логото на кандидатствай - илюстрация на звезда.
Илюстрация на мисловно балонче

Олимпиада по философия

кандидатствай
790
Публикувана на:
9/2/2023
Обновена на:
9/3/2024

Съдържание:

Статията е в процес на обновяване. Някои данни може да не са акутални и подвеждащи.

Националната комисия по философия заедно с Българското Философско Общество организират 36-тата национална олимпиада по философия. Тя се провежда на 3 кръга, общински, областен и национален и дава възможност на учениците да бъдат част от националния отбор по философия.

Учениците, които могат да участват се делят на две възрастови групи:

 • Първа (8-10 клас)
 • Втора (11-12 клас)

Общински кръг

Как се провежда?

За общинския кръг учениците трябва да напишат философско есе по тема по свой избор и да я изпратят на учителя/ите си в дигитален вариант или на лист хартия.

Кога се провежда?

Крайният срок за предаване на общинския кръг е 19. Януари 2024 г.

Как се оценява?

Минималният брой точки за класиране на следващ кръг е 75 от 100.

Есето дава максимум 100 точки и се оценява по следните три критерия:

 • Умение за философско осмисляне на темата – макс. 40 точки; Тук се оценява колко добре можете да формулирате мнението си, да обосноваване на твърдения с добри примери и уменията ви да обяснявате и използвате философски понятия.
 • Оригиналност – макс. 30 точки; Тук се оценява запознатостта ви с биографията на философа, за когото пишете и с други негови трудове и философски възгледи.
 • Убедителност – макс. 30 точки. - Тук се оценява колко ясно е представена тезата ви, как аргуметирате подкрепата на тезата си и какво критикувате.

Областен кръг

Как се провежда?

Областният кръг продължава 4 астрономически часа и учениците пишат върху една от трите зададени фрагменти/теми на лист. Един философски фрагмент/тема се състои от философски цитат, име на автора му и от коя творба е.

Можете да откриете варианти на областния кръг от предишни години в края на статията.

Ако училището домакин разполага с компютри, учениците могат да напишат работата си на тях. Работите са анонимни, но състезателите трябва да носят документ за самоличност като ученическа карта, лична карта или бележник. Трябва също да се попълни анкетна карта с трите имена, град, училище, клас, име на преподавател и електронна поща или телефон.

Кога се провежда?

Областният кръг се проведе на 10. Февруари 2024г. от 09:00ч. в цялата страна.

Къде се провежда?

За София-град

Все още нямаме информация къде ще се проведе областният кръг на олимпиадата.

Как се оценява?

Минималният брой точки за класиране на следващ кръг е 75 от 100.

Есето дава максимум 100 точки и се оценява по следните три критерия:

 • Умение за философско осмисляне на темата – макс. 40 точки; Тук се оценява колко добре можете да формулирате мнението си, да обосноваване на твърдения с добри примери и уменията ви да обяснявате и използвате философски понятия.
 • Оригиналност – макс. 30 точки; Тук се оценява запознатостта ви с биографията на философа, за когото пишете и с други негови трудове и философски възгледи.
 • Убедителност – макс. 30 точки. - Тук се оценява колко ясно е представена тезата ви, как аргуметирате подкрепата на тезата си и какво критикувате.

Национален кръг

Как се провежда?

Националния кръг също е анонимен и за две възрастови групи aи се провежда за 4 астрономически часа. На него се решава тест с 10 въпроса от историята на философията и се пише върху един от трите фрагменти/теми на компютър. Ако ученикът пожелае, може да пише на хартия.

Тестът изисква познание на основните философските понятия и идеи, които са част от учебната програма. Тези ученици, които искат в последствие да участват в класирането за разширения национален отбор по философия трябва да преведат работата си на на френски, английски или немски език.

Кога се провежда?

Националният кръг предстои да се проведе между 29. Март 2024г. - 31. Март 2024г.

Къде се провежда?

Все още няма информация за мястото на провеждане на националния кръг на олимпиадата. През изминалата учебна 2022/2023г. Олимпиадата е проведена в гр. Смолян.

Как се оценява?

Тестът дава максимум 20 точки - по 2 точки на верен отговор.

Есето дава максимум 100 точки и се оценява по следните три критерия:

 • Умение за философско осмисляне на темата – макс. 40 точки; Тук се оценява колко добре можете да формулирате мнението си, да обосноваване на твърдения с добри примери и уменията ви да обяснявате и използвате философски понятия.
 • Оригиналност – макс. 30 точки; Тук се оценява запознатостта ви с биографията на философа, за когото пишете и с други негови трудове и философски възгледи.
 • Убедителност – макс. 30 точки. - Тук се оценява колко ясно е представена тезата ви, как аргуметирате подкрепата на тезата си и какво критикувате.

Резултати

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на МОН.

Ние от кандидатствай ще следим активно публикуването на тази информация и ще обновим статията при първа възможност. За да не изпуснете, когато това се случи, може да ни последвате в социалните ни профили или да се абонирате за нашия бюлетин.

Национален отбор и международна олимпиада

След приключване на всички кръгове, участниците се подреждат по сбор от точки, като точките им от областния кръг се удвояват, а от националния кръг - се утрояват. Спрямо този сбор от точки и след анализ на представянето на всеки от участниците, Националната комисия избира 12 ученици, които да участват в разширения национален отбор.

След определен срок на подготовка, учениците в националния отбор участват във вътрешен допълнителен кръг на олимпиадата. Учениците, заели първите две места от допълнителния кръг, се класират за международната олимпиада.

През изминалата учебна 2022/2023г. тя се състоя между 11. - 14. Май 2023г. в Олимпия, Гърция.

Варианти и теми от изминали години

2022

Областен кръг

Първа възрастова група (8. - 10. клас)
Фрагменти:
 1. „Човекът е въже, опнато между звяра и свръхчовека – въже над пропаст.“ - Фридрих Ницше, Тъй рече Заратустра. Книга за всички и никого, прев. Жана Николова-Гълъбова, изд. Летера, София, 2000, с. 52 .
 2. „Така наред с опита на философията опитът на изкуството е най-настойчивото напомняне към научното съзнание да признае ограниченията си.“ - Ханс Георг Гадамер, Истина и метод. Основни черти на една философска херменевтика, прев. Димитър Денков, изд. ЕА, София, 1997 г., с. 13.
 3. „Сбогом – каза лисицата. – Ето моята тайна. Тя е много проста: най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите.“ - Антоан дьо Сент-Егзюпери, Малкият принц, прев. Константин Константинов, изд. Народна младеж, София, 1978, с. 71.
Втора възрастова група (11. и 12. клас)
Фрагменти:
 1. „Моралът не е собствено учението как сме длъжни да се направим щастливи, а как сме длъжни да станем достойни за щастието.“ - Имануел Кант, Критика на практическия разум, прев. Цеко Торбов, Издателство на Българската академия на науките, София, 1974, с. 181
 2. „По принцип знанието е диалектическо. Знание притежава само този, който има въпроси, а те съдържат в себе си противопоставеността на едно „да“ и едно „не“, на „така“ и „не-така“ “ - Ханс-Георг Гадамер, Истина и метод. Основни черти на една философска херменевтика, прев. Димитър Денков, изд. ЕА, Плевен, 1997 г., с. 504.
 3. „Философията е борба срещу омагьосването на разума със средствата на езика ни.“ - Лудвиг Витгенщайн, Философски изследвания, § 109, прев. Николай Милков, изд. Наука и изкуство, София, 1988, с. 194.

Национален кръг

Първа възрастова група (8. - 10. клас)
Фрагменти:
 1. „И ако можем да бъдем учени с учеността на другите, то мъдри можем да бъдем само със собствената си мъдрост.“ - Мишел дьо Монтен, Опити, Т. 1, прев. Тодор Чакъров, изд. „Наука и изкуство“, София, 1974, с. 251.
 2. „Красивото ни подготвя да обичаме нещо, дори природата, без всякакъв интерес; възвишеното – да го ценим дори против (нашия) сетивен интерес.“ - Имануел Кант, Критика на способността за съждение, прев. Цеко Торбов, Издателство на Българската академия на науките, София, 1980, с. 153.
 3. „Загадката е в това, че моето тяло е едновременно виждащо и видимо.“ - Морис Мерло-Понти, Окото и духът Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, Gallimard, Paris, 1964, p. 18.
Втора възрастова група (11. и 12. клас)
Фрагменти:
 1. „6.4311. Смъртта не е събитие от живота. Тя не се преживява. Ако под вечност се разбира не безкрайно времетраене, а безвремие, то тогава вечно живее този, който живее в настоящето.“ - Лудвиг Витгенщайн, Логико-философски трактат, прев. Николай Милков, изд. „Наука и изкуство“ , София, 1988, с. 123.
 2. “Сетивността, от една страна, включва човека в света, придавайки му характеристиките на тяло, а от друга страна разкрива за човека света в неговата телесност.” - Никола Абаняно, Въведение в екзистенциализма, прев. Александър Гънгов, Университетско издателство „Свети Климент Охридски“, София, 1994, с. 113.
 3. „Векове традиция лежат зад всяко наше възприятие и творчески акт, прониквайки не само артефактите и културата, но и самите клетки на телата ни.” -  Дейвид Лоуентал, Миналото е чужда страна, прев. Милен Русков, изд. „Критика и хуманизъм“, София, 2002, с. 301.

Международна олимпиада

Теми:
 1. “Although the logos is common, most people live as though they had their own thought.” Heraclitus (6th – 5th c. BC), fr. DK B2, in Early Greek Philosophers, ed. A. Laks and G. Most [slightly modified]. Cambridge, MA: HUP, 2016, p. 138
 2. “To know others is wisdom; to know oneself is acuity. To conquer others is power, to conquer oneself is strength.” - Laozi (6th c. BC), Daodejing. A Philosophical Translation, ch.33, ed. by Roger Ames and David L. Hall. New York: Ballantine Books, 2003
 3. “Strictly speaking, however, perfection does not gain by beauty, nor does beauty gain by perfection.” - I. Kant (1790), Critique of the Power of Judgment, § 16 [AA5: 231], trans. P. Guyer and E. Matthews. Cambridge: CUP, 2000, p. 115.
 4. “Many people today would agree that there is no such thing as collective guilt or, for that matter, collective innocence, and that if there were, no one person could ever be guilty or innocent. This, of course, is not to deny that there is such a thing as political responsibility which, however, exists quite apart from what the individual member of the group has done and therefore can neither be judged in moral terms nor be brought before a criminal court.” - Hannah Arendt (1963), Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil. New York: Viking Press, rev. ed., 1965, p. 298

2021

Областен кръг

Фрагменти:
 1. „Контактът на човека с другия човек е винаги опосредстван; на животните им е по-лесно; тяхното съжителство е неопосредено, нищо не могат да скрият едно от друго. Обратно, хората се срещат само косвено, чрез посредничеството на своята индивидуалност.“ - Зджислав Краснодембски, Постмодерни дилеми на културата
 2. „За да обрисуваме добре един мечтан свят, трябва да си го представим под знака на щастието.“ - Гастон Башлар, Поетика на мечтанието
 3. „Не от философии, а от нещата и проблемите трябва да изхожда импулсът за изследване.“ - Едмунд Хусерл, Философията като строга наука
 4. „Философията е експеримент и затова всеки, който иска да философства, трябва да започне от самото начало.“ -  Фридрих Шлегел, Трансценденталната философия

Национален кръг

Международна олимпиада

Теми:
 1. “A concept is a brick. It can be used to build the courthouse of reason. Or it can be thrown through the window.” - Brian Massumi, Translator’s Foreword: Pleasures of Philosophy.– In: Gilles Deleuze & Félix Guattari (1987), A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. London: Continuum, p. xii.
 2. “[The World] could not have come into existence of itself, without the help of some Agent to produce it. And that this Agent needs be such an one as cannot be apprehended by our Senses; for if he should be the Object of Sense, he must be Body, and if Body, then a Part of the World, and consequently a Created Being; such an one as would have stood in need of some other Cause to create him; and if that second Creator was Body, he would depend upon a third, and that third upon a fourth, and so ad infinitum, which is absurd. Therefore the World stands in need of an incorporeal Creator.” - Abu Bakr Ibn Tufail (c. 1105 – 1185). The History of Hayy Ibn Yaqzan.Translated from the Arabic by Simon Ockley, 1708.New York: Frederick A. Stokes Company Publishers, 1929, p. 101-102.
 3. “Given that the soul of a human being is only a thinking substance, how can it affect the bodily spirits, in order to bring about voluntary actions.” Letter from Princess Elisabeth to Descartes, May 6/16 1643. – In:
  The Correspondence between Princess Elisabeth of Bohemia and René Descartes (The Other Voice in Early Modern Europe), Transl. and ed. by Lisa Shapiro, Chicago University Press 2007, p. 62.
 4. “The ‘technification’ of our being: the fact that to-day it is possible that unknowingly and indirectly, like screws in a machine, we can be used in actions, the effects of which are beyond the horizon of our eyes and imagination, and of which, could we imagine them, we could not approve–this fact has changed the very foundations of our moral existence. Thus, we can become ‘guiltlessly guilty’, a condition which had not existed in the technically less advanced times of our fathers.” - Burning Conscience: The case of the Hiroshima pilot, Claude Eatherly, told in his letters to Günther Anders. Letter 1: Günther Anders to Claude Eatherly. June 3rd, 1959. Rowohlt Verlag GmbH, 1961.

2020

Областен кръг

Фрагменти:
 1. „… животните наистина могат да се разбират помежду си, но не и по отношение на самите неща като такива, чиято същност е светът.“ - Ханс-Георг Гадамер
 2. „Образован е този, който се интересува как изглежда светът в очите на другите и който се е научил да разширява по този начин собствения си свят.“ - Робърт Шпеман
 3. „Нарушаването на закона е най-сигурният път към тиранията.“ - Джон Кенеди
 4. „… първата задача на философията е да вижда същностното на света, онова, което е най-реално, най-важно, най-значимо.“ - Люк Фери

Национален кръг

Фрагменти:
 1. „Може ли да има етика, ако освен мен няма никакво живо същество?“ - Лудвиг Витгенщайн, Дневници
 2. “Красотата не е привидност, не е булото на нещо друго. Самата тя не е явление, а същност, но, разбира се, същност, която сама по себе си остава субстанциална само когато е забулена” - Валтер Бенямин, Гьотевият роман ‘Родства по избор’
 3. „Самосъзнанието не е нищо друго, освен съзнанието за собствените граници.“ - Мигел де Унамуно, Трагичното чувство за живота у хората и у народите
 4. „Ако науката се цени заради постиженията си, тогава митът трябва да бъде ценен стотици пъти повече, защото неговите постижения са несравнимо по-големи: създателите на мита са поставили началото на културата, докато учените само я променят, при това не винаги за добро.“ - Паул Файерабенд, Три диалога за познанието

Международна олимпиада

Теми:
 1. “If the social reality is organized around the cute/dork dichotomy, then there are cute girls and dorky girls, and it would be a mistake not to recognize this. This is important social knowledge. But at the same time it is tempting to say that the cute/dork dichotomy is an illusion. It is socially and morally problematic and because it is reified through a pattern of belief and expectation, it could be undermined by a refusing to have beliefs in its terms. More generally, in cases such as this we seem to be able to generate a contradiction: it is true that p so you should believe p; but believing p makes it true, and it would be better if p weren’t true; so you shouldn’t believe p.” - Sally Haslanger, ‘“But mom, crop-tops are cute!” Social knowledge, social structure and ideology critique’. In: Philosophical Issues 17, 2007, p. 73.
 2. “Know that philosophy is able to perfect the human soul by bringing it to know the reality of exis-tents according to their proper essences, as well as accurately assessing their existence by way of proofs grasped by the mind; or else accepted by tradition, as befits the majority of human beings.” Mulla Sadrā, The Transcendent Philosophy of the Four Journeys of the Intellect, Introduction to the First Journey, 17th century. From: David Burrell, ‘Mulla Sadra’s Ontology Revisited’. In: Journal of Islamic Philosophy 6, 2010, p. 54.
 3. “It will be necessary to…awaken the experience of the world such as it appears to us insofar as we are in the world through our bodies, and insofar as we perceive the world with our bodies. But by re-establishing contact with the body and with the world in this way, we will also rediscover our-selves.” Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, 1945/2014, p. 213. Translated by Donald A. Landes.
 4. “We have to entertain the possibility that there is no reason for something existing; or that the split between subject and object is only our name for something equally accidental we call knowledge; or, an even more difficult thought, that while there may be some order to the self and the cosmos, to the microcosm and macrocosm, it is an order that is absolutely indifferent to our existence.” Eugene Thacker, In the Dust of This Planet: Horror of Philosophy vol. 1, 2011, p. 18.

2019

Областен кръг

Национален кръг

Тест
Фрагменти:
 1. „Основният проблем на теория на познанието е да се разбере, как е възможна науката, т.е. казано по-общо, защо в нещата има ред, а не безпорядък.“ - Анри Бергсон, Творческата еволюция
 2. Теза: Светът има начало във времето и освен това с оглед на пространството е затворен в граници. Антитеза: Светът няма начало и граници в пространството, а е безкраен както с оглед на времето, така и с оглед на пространството. - “ Имануел Кант, Критика на чистия разум
 3. Днес сливането на култура и развлечение се осъществява не само като разпад на културата, но също така и като принудително одухотворяване на забавлението. - Т. Адорно и М. Хоркхаймер, Диалектика на Просвещението
 4. В съвременните градове идентичността е завинаги разделена от вродеността. - Зигмунт Бауман

Международна олимпиада

Теми:
 1. “Polus: So you’d rather want to suffer what’s unjust than do it?
  Socrates: For my part, I wouldn’t want either, but if it had to be one or the other, I would choose suffering over doing what’s unjust.” - Plato, Gorgias [469 b-c], Plato, Complete Works, edited by John M. Cooper, associate editor D. S. Hutchinson. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1997.
 2. “He who in action sees inaction and action in inaction— he is wise among men, he is a yogin, and he has accomplished all his work. He whose undertakings are all free from the will of desire, whose works are burned up in the fire of wisdom— him the wise call a man of learning. Having abandoned attachment to the fruit of works, ever content, without any kind of dependence, he does nothing though he is ever engaged in work.” - Bhagavad-Gita [4.18-20], in S. Radhakrishnan & Charles A. More, A Sourcebook in Indian Philosophy, Princeton (NJ): Princeton University Press, 1957, p. 117.
 3. “The painter who depicts merely by practice and judgment of the eye, without reason, is like a mirror, that imitates on itself all things in front of it, without knowing them.” - Leonardo da Vinci, Codex Atl.
 4. “All readings are also mis-readings, re-readings, partial readings, imposed readings, and imagined readings of a text that is originally and finally never simply there. Just as the world is originally fallen apart, the text is always already enmeshed in contending practices and hopes.” - Donna J. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York (NY), Routledge, 1991, p. 123-124.
Eсета с отличия

Златен медал

 • Ksenia Korotenko (Русия) - Английски език - Тема 1 - Есе
 • Victor Mršić (Хърватия) - Английски език - Тема 4 - Есе

Сребърен Медал

 • Bendik Hovet (Норвегия) - Английски език - Тема 4 - Есе
 • Kenneth Martin (Словакия) - Английски език - Тема 1 - Есе
 • Manya Bansal (Индия) - Английски език - Тема 3 - Есе

Бронзов Медал

 • Correia Amaro (Португалия) - Английски език - Тема 1 - Есе
 • Marija Brašanak (Сърбия) - Английски език - Тема 4 - Есе
 • Mehmet Tüfek (Турция) - Английски език - Тема 4 - Есе
 • Noam Furman (Israel) - Английски език - Тема 4 - Есе
 • Rei Yatsuhashi (Япония) - Английски език - Тема 1 - Есе
 • Tomaž Žgeč (Словения) - Английски език - Тема 4 - Есе
 • Tuomas Ansio (Финландия) - Английски език - Тема 1 - Есе

2018

Областен кръг

Фрагменти:
 1. „Тъй като не мога да управлявам събитията, управлявам себе си.“ - Мишел дьо Монтен
 2. „В понятието вкус несъмнено се има предвид един начин на познание. То става под знака на добрия вкус: способността да се дистанцираш от себе си и от личните си предпочитания. Затова по своята дълбока същина вкусът не е нищо лично, а е обществен феномен.“ - Ханс Георг Гадамер
 3. „Кой знае впрочем дали смисълът на съществуването на човека не се заключава именно в самото му съществуване?“ - Жулиен Офре дьо Ламетри
 4. „Ценността на философията всъщност трябва да се търси предимно в нейната несигурност.“

Национален кръг

Фрагменти:
 1. Културата може да бъде нещо повече от декорация на живота, т.е. всъщност повече от преструвки и прикриване, защото всяко украшение само скрива украсеното. - Фридрих Ницше, За ползата и вредата от историята
 2. Истинното е цялото. А цялото е само същността, която се завършва чрез своето развитие. -  Хегел, Феноменлогия на духа
 3. Навикът притъпява нашето удивление от битието: ние сме – и не обръщаме внимание на това, като заемаме мястото си в приюта на съществуващите. - Чоран, Наръчник по разложение. Признания и прокляния
 4. Не трябва да се има предвид само най-добрата държава, но също и възможната. - Аристотел, Атинската полития

Международна олимпиада

Теми:
 1. “Images belong to the rational soul in the manner of perceptions, and whenever it affirms or denies that something is good or bad, it pursues or avoids. Consequently, the soul never thinks without an image.” - Aristotle, De Anima [III, 7, 431a 14-17], Translated with an Introduction and Commentary by Christopher Shields. Oxford: Clarendon Press, 2016, p. 63.
 2. “No man is devoid of a heart sensitive to the sufferings to the others. Such a sensitive heart was possessed by Former Kings and this manifested itself in compassionate government. With such sensitive heart behind compassionate government, it was as easy to rule the Empire as rolling it on your palm.” - Mencius [2a: 6], A Bilingual Revised edition, Translated by D. C. Lau. Hong Kong: The Chinese University Press, 2003, p. 73.
 3. “Because a (narrower or wider) universal community widely prevails among the Earth’s peoples, a transgression of rights in one place in the world is felt everywhere […].” - Immanuel Kant, To Perpetual Peace. A Philosophical Sketch [AK VIII, 360], Translated, with Introduction, by Ted Humphrey. Indianapolis, IN: Hackett, 2003 [1795], p. 18.
 4. “A work of art takes place in and as a performance in which listeners or observers abstract the artwork out of the context of the empirical or real world to render it purely aesthetic, an abstractive and active deed that requires them to achieve a state of self- or world-forgetfulness as they enter into the new world of the work of art.” - Lydia Goehr, “The Curse and Promise of the Absolutely Musical: Tristan und Isolde and Don Giovanni”, in: Lydia Goehr and Daniel Herwitz (eds), The Don Giovanni Moment: Essays on the Legacy of an Opera. New York, NY: Columbia University Press, 2006, p. 149.
Eсета с отличия

Златен медал

 • Amanda Häkkinen (Финландия) - Английски език - Тема 1 - Есе
 • Michal Karlubik (Словакия) - Английски език - Тема 2 - Есе
 • Radka Pallová (Чехия) - Английски език - Тема 3 - Есе

Сребърен медал

 • Alvaro Lopes (Португалия) - Английски език - Тема 2 - Есе
 • Freja Værnskjold Dzougov (Дания) - Английски език - Тема 4 - Есе
 • Yastika Guru (Индия) - Английски език - Тема 4 - Есе

Бронзов медал

 • Daantje de Leur (Нидерландия)- Английски език - Тема 2 - Есе
 • Martina Fridl (Словения)- Английски език - Тема 2 - Есе
 • Mihail Larkov (Русия)- Английски език - Тема 2 - Есе
 • Sagnik Anupam (Индия)- Английски език - Тема 3 - Есе
 • Yoshiyuki ISHIKAWA (Япония)- Английски език - Тема 1 - Есе

Източници

Това съдържание ви е полезно?
Помогнете на каузата на кандидатствай.
Подпомагам!
*Всички плащания се извършват напълно сигурно през платформата stripe.

кандидтаствай е независима платформа — средствата ще бъдат разпределени за поддръжка и подобряване на съдържанието ни.

Подобни статии:

Oще статии

Абонирайте се за нашия бюлетин!