Избирайки “Приемам”, се съгласявате със съхранениeто на "бисквитки" на Вашето устройство, за да подпомогнете навигацията на сайта, анализа на употребата на сайта и нашите маркетингови усилия.
Вижте нашата Политика за Поверитленост за повече информация.
Логото на кандидатствай - илюстрация на звезда.
Римско изписване на числото седем в бял цвят, на оранжев фон.

Как се кандидатства след седми клас?

кандидатствай
80368
Публикувана на:
9/2/2023
Обновена на:
20/3/2024

Съдържание:

Статията е актуализиран спрямо изискванията и обявения график за учебната 2023/2024 г.

За седми клас

Кандидатстването след седми клас е от най-важните моменти в образованието на един млад човек, защото след него учениците биват разпределени в нови учебни заведения спрямо постиженията им. За много от децата, това разместване ще се случи за пръв път от постъпването им в държавната образователна система. За някои това е възможност най-сетне да се озоват в среда от връстници, с които споделят интереси и стремежи, а за други е голямо предизвикателство.

В тази статия ще опишем целия процес на кандидатстване, за да помогнем на всички бъдещи осмокласници и техните родители да се ориентират по-добре.

Използвайте нашите статистики за кандидатстване след седми клас като визуален помощник към тази статия.

График

Започваме с най-важната част - кога се провеждат изпитите и класиранията при кандидатстването след седми клас.

Основни Изпити

 • 19. Юни 2024г. - Задължителен изпит по Български Език и Литература от Националното Външно Оценяване (НВО) в края на 7. клас
 • 20. Юни 2024г. - Само по желание - изпит по чужд език от Националното Външно Оценяване (НВО) в края на 7. клас.
 • 21 .Юни 2024г. - Задължителен изпит по Математика(МАТ) от Националното Външно Оценяване(НВО) в края на 7. клас
 • 22. Юни - 29. Юни 2024г. - Оценяване на основните изпити от НВО

Изпити за проверка на способностите

24. Юни 2024г. - Изпит по изобразително изкуство

25. Юни 2024г. - Изпит по музика

25. Юни - 26. Юни 2024г. - Изпит по музика и физическо възпитание и спорт

26. Юни - 27. Юни 2024г. - Изпит по физическо възпитание и спорт

Заявления за допълнителни изпити

За участие в допълнителните изпити, учениците трябва да подадат заявление чрез онлайн платформата https://infopriem.mon.bg/

За изпит по чужд език

За изпити за проверка на способностите

Резултати от изпитите

Обявяване на резултати от изпитите

 • до 02. Юли 2024г.

Първо класиране

 1. Резултати от първо класиране
  • до 12. Юли 2024г.
 2. Записване или отказ от прием и подаване на заявление за участие във второ класиране
  • 15. Юли - 17. Юли 2024г.

Второ класиране

 1. Резултати от второ класиране
  • до 19. Юли 2024г.
 2. Записване или отказ от прием
  • 22. Юли - 24. Юли 2024г.

Трето класиране

 1. Обявяване на свободните места за трето класиране
  • 25. Юли 2024г.
 2. Подаване на заявление за участие в трето класиране
  • 26. Юли и 29. Юли 2024г.
 3. Резултати от трето класиране
  • до 30. Юли 2024г.
 4. Записване или отказ от прием
  • 31.Юли и 01. Август 2024г.

Четвърто класиране

 1. Обявяване на свободните места за четвърто класиране
  • до 02. Август 2024г.
 2. Подаване на заявление за участие в четвърто класиране
  • 05. Август и 06. Август 2024г.
 3. Резултати от трето класиране
  • до 07. Август 2024г.
 4. Записване или отказ от прием
  • 08. Август и 09. Август 2024г.

Остатъчни места

 1. Обявяване на свободните места след четвърто класиране
  • 08. Август - 09. Август 2024г.
 2. Попълване на свободните места след четвърто класиране
  • до 11. Септември 2024г.; Графикът се определя от директора на училището.

Образуване на бал

Балът при кандидатстване след седми клас се образува спрямо резултатите от националното външно оценяване (НВО) и годишните оценки по Български език и литература (БЕЛ) и Математика (МАТ). Има и някои специфични случаи, които ще опишем след малко.

Всяка матура съдържа 40 въпроса, всеки от които дава различен брой точки. Максималният резултат на всяка матура е 100 точки. В предишни години тези точки се приравняваха към скала за оценяване. С цел улесняване на процеса и за да не се губи стойността на никоя точка, през 2017 методиката по образуване на бал беше променена. Сега вместо оценки се използват самите точки и се поставят в различни формули.

Годишните оценки по предметите се приравняват по следната скала:

Отличен 6 - 50 точки

Много добър 5 - 39 точки

Добър 4 - 26 точки

Среден 3 - 15 точки

За повечето училища

Формулата за сформиране на бал в повечето училища е:

2х Точки от матура по БЕЛ + 2х Точки от матура по МАТ + Точки от годишната оценка по БЕЛ + Точки от годишната оценка по МАТ = бал на кандидатстващия ученик

Максималният бал е 500

2х НВО БЕЛ(Макс. 100) + 2х НВО МАТ(Макс. 100) + Годишна оценка БЕЛ (Макс. 50) + Годишна оценка МАТ (Макс. 50) = 2х100 + 2х100 + 50 + 50 = 500

Специализирани училища

Някои училища, които предлагат специализирана профилирана подготовка като Математическите, Природоматическите гимназии, НГДЕК и НУКК използват различна формули.

В Софийската Математическа Гимназия (СМГ), например, балът се сформира по следната формула:

1 х НВО БЕЛ + 3 х НВО МАТ + Годишна оценка БЕЛ + Годишна оценка МАТ

Други училища провеждат свои вътрешни изпити/състезания или използват оценките от областен (втори) кръг на олимпиадите по конкретния предмет.

Например гимназиите с хуманитарен или научен профил на обучение като:

В Националната Гимназия по Древни Езици и Култура (НГДЕК) формулата се състои от:

 • Годишна оценка по БЕЛ + Годишна оценка по История и Цивилизация + 2х НВО БЕЛ + 2х точки от вътрешен изпит или оценка от областен или национален кръг на олимпиадата по История и Цивилизация

В Националната Природоматематическа Гимназия (НПМГ) има различни формули за всеки профил:

 • Профил Математика и Информатика
  • 1 х НВО БЕЛ + 3 х НВО МАТ + Годишна оценка БЕЛ + Годишна оценка МАТ
 • Профил Математика и Физика - 1 х НВО БЕЛ + 1х НВО МАТ + 2х точки от областен/национален кръг на олимпиадата по физика или вътрешното състезание на НПМГ с модул физика + Годишна оценка по МАТ + Годишна оценка по Физика
 • Профил Биология и Химия - 1х НВО БЕЛ + 1х НВО МАТ +2х точки от областен/национален кръг на олимпиадата по биология или вътрешното състезание на НПМГ с модул биология

Това са само примери спрямо 2024г. Съветваме ви за всеки случай да проверите сайтовете на желаните от вас училища, докато от кандидатствай работим по създаването на база данни с училищата със специално формиране на бал.

Матури

Както споменахме вече, основният фактор при кандидатстването след седми клас са изпитите по Бъларски език и Литература(БЕЛ) и Математика (МАТ) от националното външно оценяване.

Съвсем скоро ще публикуваме следните статии с подробна информация:

Как се провеждат матурите в седми клас?

Всичко за матурата по БЕЛ в седми клас

Всичко за матурата по МАТ в седми клас

За да не изпуснете, когато това се случи, може да ни последвате в социалните ни профили или да се абонирате за нашия бюлетин.

Кандидатстване

Канидатстването се изпършва чрез онлайн платформата на Министерството на Образованието и Науката или на място в предварително обявените училища-гнезда.

Онлайн

Всеки може да подаде документите си за кандидатстване дистанционно през портала https://infopriem.mon.bg/ , стига да има достъп до компютър и интернет.

Използвайте нашия наръчник за онлайн кандидатстване в седми клас

На място

Предвидено е, че може някои кандидатстващи ученици да нямат достъп до онлайн платформата за кандидатстване на МОН. Затова всяка година се прави списък с училиша-гнезда, в които всеки ученик може да подаде документите си физически.

Списъкът с училища гнезда се очаква да бъде публикуват през Юни 2024г.

За да не изпуснете, когато това се случи, може да ни последвате в социалните ни профили или да се абонирате за нашия бюлетин.

Желания

В следващите секции на страницата ще забележите понятието "желания".

При подаване на документите, кандидатстващите ученици трябва да подредят училищата, в които кандидатстват в низходящ ред (от най-желано до най-нежелано).

Разберете всичко за това как работи подредбата на желанията, както и някои съвети и тънкости при тяхното задаване

Класиране

В някои училища е предвидено по-бързото биологично развитие на момичетата от момчетата, за което, например, е показател по-високият среден резултат на момичетата на матурите. В тези учебни заведения приемът се извършва на равни части момчета и момичета - т.е. в един випуск се допускат, например, 100 момчета и 100 момичета, като минималният бал за канидатстване на двете групи е различен. Този тип прием е още известен като прием с квоти.

В другите (повечето) училища за приемът са важни само резултатите и приетите не се разделят по квоти.

Класирането се извършва на няколко етапа:

Първо класиране

Този етап е първи и последен за много ученици, тъй като повечето от тях са доволни от училището, в което са били разпределени и не искат да рискуват да загубят мястото си на следващите класирания.

Как се провежда?

Системата автоматично анализира кандидатствалите спрямо подредбата на техните желания и бала им и ги поставя в първото училище от списъка им с желания, в което има място за тях.

Всички приети по първо желание трябва да подадат документи в училището, в което са приети, или да откажат своето място.

Напр. ако са приети в училище, в което не се кандидатства през ситемата на МОН или ако не са приети с първото си желание.

Приетите по второ, трето и т.н. желание имат два избора:

 • да се запишат в училището, в което са приети
 • да се откажат от мястото си и да подпишат декларация за участие във второ класиране

Второ класиране

След първо класиране винаги се освобождават места, защото много ученици биват приети в училища извън тази система за кандидатстване - напр. НУКК, НГДЕК или Американски колеж.

Тънкостта на второто класиране е, че тук кандидатстващите нямат право да пренареждат желанията си.

Това е с цел именно да бъде даден шанс на децата, които за малко не са успяли да бъдат приети в по-желаното за тях училище.

Как работи второто класиране?

За пример взимаме трима ученици - Ани (А), Борис ) и Васил (В)

(А) има 470 бал, който ѝ е стигнал, за да се класира по второ желание в 91. НЕГ(Немската гимназия в София). След излизането на резултатите, (А) вижда, че малко не ѝ достига за първото ѝ желание - 164. ГПИЕ (Испанската гимназия в София) и решава да се опита отново на второ класиране. На второ класиране се оказва, че някой се е отказал от мястото си в 164. ГПИЕ и (А) е с най-висок бал от всички, кандидатствали на второ класиране, за това място. (А) е успешно приета и следва да подаде документи за записване в 164. ГПИЕ.

По същия начин Борис (Б) е приет по трето желание във 2. АЕГ (Втора Английска Гимназия в София) с 453 бал. Неговото първо желание е 164. ГПИЕ, а второ желание е 91. НЕГ. Въпреки че има голяма разлика между минималния бал за тези училища и този на (Б), той все пак решава да се пробва на второ класиране.

Понеже (А) вече е заела свободното място в 164. ГПИЕ на второ класиране, (Б) не може да бъде приет там, но (А) е освободила едно място в 91. НЕГ. (Б) успява да се класира с най-висок бал за мястото в 91. НЕГ и следва да подаде документи за записване.

Васил (В) е в същата ситуация като (Б) - приет е в същото училище (2. АЕГ) по трето желание и има за първо желание 164. ГПИЕ и за второ 91. НЕГ. (В) също решава да участва на второ класиране, но има по-нисък бал от (Б) с три точки- 450. Заради по-високия си бал, (Б) измества (В) за мястото в 91. НЕГ и (В) остава приет във втора АЕГ.

Финалната дистрибуция е:

Разяснителна таблица за подредбата на учениците.
Финална дистрибуция на учениците от примера след второ класиране

Накратко

Ако ученикът не е приет по първо желание в първото класиране, той технически* запазва мястото, за което е приет и не губи нищо,ако се възползва от възможносста за второ класиране.

*мястото се запазва технически, защото при методиката на второто класиране учениците могат само:

 • да се откажат от приема (напр. ако са приети в друго училище с отделен прием като Американски колеж, НГДЕК, НУКК)
 • да се качат нагоре по списъка си с желания
Важно! Ученикът НЯМА право на избор между училищата, в които е бил приет в различните класирания. При второ класиране системата автоматично ви класира в по-горно желание, ако там се е освободило място, и вие ще трябва да се запишете в това училище.

Трето класиране

До трето класиране стигат много малък брой ученици и следователно се освобождават малко места. Приемът след второ класиране е изключително рискован.
Наш съвет е да се опитате максимално да избегнете кандидатстване след второ класиране. По-добре е  да развивате интересите и знанията си по чужди езици и други предмети извънкласно, отколкото да рискувате да бъдете приети в училище, което е далеч под възможностите ви.

Ако ученикът не е доволен и от второто класиране, може да участва в трето класиране. На този етап вече може и да преподредите желанията си.

За участие в трето класиране, кандидатстващият трябва отново се откаже от мястото, в което е приет, и да подаде заявление за участие в трето класиране онлайн през https://infopriem.mon.bg/.

Това обаче е много рисковано, защото:

 1. Може да се кандидатства само в училищата, в които са обявени свободни места
 2. Свободните места се обявяват след края на записването за второ класиране (т.е. няма как да знаете предварително къде ще бъдат свободните места)
 3. В трето класиране могат да участват деца с много по-висок бал, които са пренаредили желанията си. Това значи, че тук няма никаква гаранция, че ученикът ще запази мястото, на което е приет в предишните класирания и така може да се окаже в далеч по-ниско желание от началното.

Четвърто класиране

Четвърто класиране протича по същия начин като трето класиране, но тук броят свободни места е наистина оскъден.

Остатъчни места

Незаетите места след четвърти етап на класиране се обявяват от съответните училища и регионалното управление на образованието (РУО) и за тях могат да кандидатстват неприетите или незаписалите се досега седмокласници.

 1. За обявените свободни места могат да кандидатстват и деца, които вече са се записали (след съответното класиране), но решават да изтеглят документите си и да опитат шанса си за по-желано място. Така те също освобождават места (и те стават повече от обявените първоначално), но РУО не ги обявява, тъй като ситуацията е динамична. По-добре е да се следи информацията в желаните училища.
 2. Може да се кандидатства само в едно училище (независимо, че в няколко желани училища има обявени свободни места). Ако в избраното училище има свободни места в две или повече паралелки, детето може да кандидатства за всички тях.
 3. Мястото, на което детето е било записано в предното класиране, не се запазва. Тук отново има риск кандидатстващите да бъдат изместени в желаното училище от друг с по-висок бал и мястото, от което са се отказали, да бъде заето от друго дете.
 4. Този път се представат оригиналите на необходимите документи (за да е сигурно, че ученикът не е записан в друго училище). Това са:
  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование
  • за учениците от училища на чужди държави – оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверение за принзато основно образование
  • за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища - оригинал на медицинско свидетелсво, издадено от общопрактикуващ (личен) лекар на ученика
 5. Класирането се извършва в самото училище, от комисия, определена от директора. Тя класира кандидатите по низходящ ред в зависимост от бала им.

Статистики

Използвайте нашата страница Статистики за кандидатстване след седми клас като помощник при навигирането между различните училища.

Следващи стъпки

Нашите допълнителни ресурси:

Наръчник за онлайн кандидатстване след седми клас?

Как да подредим желанията за кандидатстване след седми клас?

Стаитсики за кандидатстване след седми клас

Пожелаваме успех на всички бъдещи осмокласници!

Източници:

Това съдържание ви е полезно?
Помогнете на каузата на кандидатствай.
Подпомагам!
*Всички плащания се извършват напълно сигурно през платформата stripe.

кандидтаствай е независима платформа — средствата ще бъдат разпределени за поддръжка и подобряване на съдържанието ни.

Подобни статии:

Oще статии

Абонирайте се за нашия бюлетин!