Избирайки “Приемам”, се съгласявате със съхранениeто на "бисквитки" на Вашето устройство, за да подпомогнете навигацията на сайта, анализа на употребата на сайта и нашите маркетингови усилия.
Вижте нашата Политика за Поверитленост за повече информация.
Логото на кандидатствай - илюстрация на звезда.
Три въпросителни знака на жълт фон

Как се кандидатства в детски ясли и градини?

кандидатствай
33557
Публикувана на:
23/4/2024
Обновена на:
20/5/2024

Съдържание:

Статията е обновена с информация и дати за учебната 2024/2025г. спрямо последната наредба за прием на Столична община, в сила от 02. Март 2023 г.

В момента и до 23. Май 2024г. в София тече периодът за подреба на желания преди второ класиране.

Можете да намерите подробен график с важни дати за всички общини с онлайн кандидатстване тук.

В тази статия ще опишем подробно как работи държавната система за предучилищно образование и как се образуват точките за кандидатстване в държавни детски ясли и детски градини.

Препоръчваме да се запознаете със статията няколко месеца преди започването на самото кандидатстване. Някои части от процеса изискват техническо време и работа с държавни инситуции, които може да ви забавят в най-важните моменти.

Ако вече сте прочели тази статия, продължете към нашия наръчник за всяка стъпка от кандидатстване до записване в държавни детски заведения.

В статията се използват предимно данни за Столична Община - принципът за сформиране на критерии и точки навсякъде е еднакъв, но датите за прием се различават.

За предучилищното образование

Предучилищното образование е изключително важно за изграждането на хaрактера и социалните способности на едно дете. Тези умения до голяма степен определят възможността на детето да се интегрира успешно в различни социални среди и да поддържа взаимоотношения в тях през бъдещия си живот.

Комуникацията с връстници е нещо, което не може да бъде репликирано у дома, без значение от това колко се опитваме да приспособим средата.

Въпреки това е важно и да не избързваме с отделянето децата от родителите. В последните години, с развитието на технологиите и промените в учебните планове, на децата се налага да съзряват на все по-ранна възраст. Така децата стават все по лишавани от възможността да изживеят свободата на едно истинско детство.

Кога трябва да започне предучилищното образование?

Спрямо последната версия на Закона за Предучилищното и Училищното Образование (ЗПУО),  е задължително детето да започне предучилищното си образование в календарната година, в която то навършва 4 години.

Този закон работи съвместно с изискванията за кандидатстване в първи клас, където освен завършена форма на предучилищно обучение, е задължително и най-късно записване в календарната година, в която детето навършва 7 години, освен ако няма здравословни проблеми, които да възпрепятстват това.

Повече за кандидатстването в първи клас може да намерите тук:

Как се кандидатства в първи клас?

Как се разпределят децата по групи?

Предучилищното образование се разделя на няколко етапа спрямо възрастта на децата:

Яслени групи

 • от 10 месеца до 3 години

Детски градини

 • Първа група - от 3 до 4 навършени години
Най-рано можете да запишете детето си в първа група в годината, в която то навършва 3.

т.е. Ако детето ви е родено през 2021 година и навършва 3 години през Декември 2024г., може да започне да посещава детска градина от Септември 2023г..
 • Втора група - от 4 до 5 навършени години
 • Трета група - от 5 до 6 навършени ходини
 • Предучилищна група - от 6 до 7 навършени години

Какви са видовете предучилищни заведения?

Има няколко вида предучилищни заведения, които децата ви могат да посещават. Добре е да се запознаем с тях, защото те предопределят колко често ще трябва да кандидатствате:

Самостоятелни детски ясли (СДЯ)

Тук се полагат грижи за деца на възраст от 10 месеца до 3 години включително. Децата могат да посещават детската ясла и през лятото, до последния ден преди започване на занятия в детска градина.

Когато детето ви е прието в СДЯ и предстои да навърши възраст за кандидатстване в детска градина, то ще трябва отново да мине през процедурата за кандидатстване.

Всички държавни и общински детски ясли дават 1 бонус точка при кандидатстването в детски градини. Някои частни ясли също дават тази бонус точка, стига да са одобрени от СРЗИ.

т.е. За да подсигурите максимален шанс за прием на вашето дете в държавна детска градина, е добре то първо да бъде прието в ясла, за да има по-висок брой точки.

Детски градини (ДГ)

Тук се полагат грижи за деца на възраст от 3 до 7 години. Децата се разделят по групи спрямо възрастта си, като в някои случаи се налага смесване групите поради липса на персонал или други форсмажорни обстоятелства.

Броят на кандидатстващи за детски градини е значително по-голям от този на кандидатстващите за ясли, тъй като този етап от предучилищното образование е задължителен.

Детски градини с предучилищни групи

Тук се полагат грижи за деца на възраст от 10 месеца до 7 години. Децата се разделят по групи спрямо възрастта си, като в някои случаи се налага смесване групите поради липса на персонал или други форсмажорни обстоятелства.

Това са най-желаните детски заведения, защото когато едно дете е прието в яслената група на някоя детска градина, мястото му за първа група в същото детско заведение се запазва автоматично и няма нужда от повторно кандидатстване.

Училища с подготвителна група (ПГУ)

Някои училища разполагат с подготвителни групи, в които се полагат грижи за деца на 6 до 7 годишна възраст (предучилищна група).

Приемът в ПГУ и кандидатстването в същото училище при кандидатстване за първи клас носи допълнителни 4 точки. (Допълнителен критерий 4)

Какви са видовете предучилищно образование?

 • Целодневно - децата прекарват целия ден в детските заведения от сутрин до приключването на работата на заведението, най-често около 18:30
 • Полудневно - децата се вземат от родителите по обяд
 • Почасово - децата прекарват между 3-5 часа на ден в детските заведения - могат да бъдат оставени в детското заведение и след обяд.
 • Самостоятелно - родителите минават пред експертна комисия, назначена от Министерството на Образованието (МОН), за да демонстрират методиката, по която сами ще подготвят децата си за първи клас

Как се случва самият прием?

Кандидатстването за детски ясли и градини се определя от няколко фактора:

I. Онлайн платформи:

От няколко години насам кандидатстването за детски заведения в повечето големи градове в България се извършва изцяло дистанционно - през общинска онлайн платформа или по описан ред от конкретната община.

Ако не сте сигурни каква е процедурата във вашия случай, е най-добре да потърсите в уебсайта на вашата община или на детските градини около вас.

Поради липсата на общ стандарт за платформите за кандидатстване, всяка община разполага с различна система. Въпреки че принципът на работа на порталите трябва да е един и същ, ви съветваме да прегледате инструкциите за използване, описани в самите портали.

Ето списък с всички общински портали за кандидатстване в Общински Детски Заведения (ОДЗ) за момента:

Ако общината ви не е в този списък, канидатстването най-вероятно се извършва на място в детските градини. Списък с всички детски градини може да намерите на сайта на общината.

Ако вашата община разполага с дигитална платформа, но тя не е в списъка ни, моля свържете се с нас.

II. График

Кандидатстването се случва по ясно определен график и често включва няколко класирания. В дигиталните платформи могат да бъдат намерени и всички важни дати за прием.

Ключови дати

Спрямо новия график за учебната 2024/2025 година в София:

 • Отваряне на платформата за първо класиране
  • 08. Април 2024г.
 • Затваряне на платформата за първо класиране
  • 09. Май 2024г. в 12:00ч.
 • Резултатите от първо класиране
  • 10. Май 2024г.
 • Резултатите от второ класиране
  • 23. Май 2024г.
 • Резултатите от трето класиране
  • 07. Юни 2024г.
 • Период без класирания
  • 08. Юни - 29. Август 2024г.
 • Период с ежеседмични текущи класирания
  • 30. Август - 01. Декември 2024г.
 • Срокът за записване на децата в повечето случаи е две седмици (10 работни дни) след обявяването на резултатите от класирането, с което са приети. Сверете датата си на прием с календара за всеки случай.
 • Срок за постъпване за децата, приети на първо, второ или трето класиране
  • от 16. Септември 2024г.
 • Срок за постъпване за децата, приети с текущи класирания:
  • 60 дни (за детски ясли) от датата на записване
  • 30 дни (за детски градини) от датата на записване
Използвайте нашия интерактивния клаендар за кандидатстване в детски ясли и градини, за да не изпуснете никой важен срок и да се запознаете с датите за кандидатстване в други общини.

Разберете повече за класиранията

III. Сформиране на точки:

В платформите трябва да въведете личните данни на децата и родителите. Tези данни ще бъдат използвани за различните критерии и спрямо тях ще бъдат сформирани точки. Точките определят на кое място ще се класира детето ви спрямо връстниците си.

Една от целите на онлайн платформите е автоматичното сверяване на подадените лични данни спрямо държавните регистри. В повечето случаи, след като изберете критерий, системата сама извършва проверка дали се квалифицирате за него.

Ако не кандидатствате през онлайн платформа или в някои специфични случаи при онлайн кандидатстване, се налага да представите официални документи при записването, които потвърждават способността ви да получите точки за даден критерий.

С тази цел, под всеки критерий в статията ни, ще намерите списък с необходими документи. Добре е да имате готовност да предоставите тези документи, ако ви бъдат изискани.

Принципът на определяне на точки е на база Общи и Социални Критерии:

Общи критерии:

Критерий 0

Подредба на желанията

Всяко дете получава допълнителни точки спрямо реда на посочените от родителя/настойника СДЯ/ДГ/ПГУ, за които кандидатства:

 • за първо желание - 3 точки
 • за второ желание - 2 точки
 • за трето желание - 1 точка
Критерий 1
Важи за кандидатстване в Детски ясли и Първа група в детските градини.

Постоянен адрес на един от родителите/настойниците на територията на Столична община:

 • през последните над 3 години - 5 точки
 • през последните от 1 до 3 години - 4 точки
 • през последната 1 година - 3 точки
Какво е  постоянен адрес?

Постоянен адрес е адрес, който се използва в по-продължителни периоди от време и се променя много рядко. Затова, например, постоянният адрес се посочва в документите за самоличност. На този адрес се извършват и официални връчвания на документи на физически лица. При подмяна на постоянен адрес се налага и издаване на нова лична карта.

Заявете промяна на постоянен адрес онлайн

ИЛИ

Настоящ адрес на един от родителите/настойниците на територията на Столична община:

 • през последните над 3 години - 4 точки
 • през последните от 1 до 3 години - 3 точки
 • през последната 1 година - 2 точки
Какво е настоящ адрес?

Настоящият адрес, от друга страна, може да бъде променян по-често.  При смяна на местоживеене за по-кратък или неизвестен срок (напр. апартамент под наем), човек може да смени настоящия си адрес без да трябва да издава нова лична карта, но да извършва всички дейности, които иначе би се наложило да извършва в общината по постоянен адрес. (напр. гласуване)

Заявете промяна на настоящ адрес онлайн
При кандидатстване във Втора, Трета и Четвърта групи в детски градини или в Подготвителни групи в училищата се използва адресът на детето.

Постоянен адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян преди датата на класиране:

 • през последните над 3 години - 5 точки
 • през последните от 1 до 3 години - 4 точки
 • през последната 1 година - 3 точки

ИЛИ

Настоящ адрес на на детето на територията на Столична община, който не е променян преди датата на класиране:

 • през последните над 3 години - 4 точки
 • през последните от 1 до 3 години - 3 точки
 • през последната 1 година - 2 точка
Как се определя адресът на детето?

За постоянен и настоящ адрес на детето автоматично се приема адресът, на който майката е била регистрирана при раждането на детето. Може да бъде променен само когато майката/настойникът променя своя адрес и изрично заяви, че иска заедно с това да се промени и адреса на детето.

Заявете промяна на постоянен адрес онлайн

Заявете промяна на настоящ адрес онлайн

Възможно необходими документи при записване:

Важно е да отбележим, че графите за постоянен адрес получават 1 точка над тези за настоящ адрес.

Въпреки че тази разлика от 1 точка може да се вижда малка, тя е определяща на фона на максималния брой и тук, както и в следващите критерии, се изисква да се възползвате максимално от всяка възможност за по-висок брой точки.
Не се счита за промяна на постоянния или настоящия адрес, ако промяната на адреса е на територията на Столична община.

т.е. Ако например сте регистрирани и имате уседналост от над 3 години в район Лозенец и смените постоянния/настоящия си адрес с адрес в район Изгрев, ще запазите максималния брой точки по критерий 1.
Критерий 2
Важи за кандидатстване в Детски ясли и Първа Група в детските градини

Постоянен или настоящ адрес на един от родителите/настойниците, който упражнява родителските права, на територията на административния район на самостоятелната детска ясла, детската градина и училището (т.е. общината на адресът на родителят/настойникът трябва да съвпада с общината, в която се намира детската градина)
- 3 точки

Важи за кандидатстване във Втора до Четвърта групи в детски градини или в Подготвителни групи в училищата е необходим адрес на детето

Постоянен или настоящ адрес на детето на територията на административния район на самостоятелната детска ясла, детската градина и училището (т.е. общината на адресът на детето трябва да съвпада с общината, в която се намира детската градина)
- 3 тoчки

Възможно необходими документи при записване:

 • Лична карта(за постоянен адрес) или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите / удостоверение за постоянен или настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето
От критерии 3 и 4 може да се се използва само един.

т.е.
Дори и да учите и работите едновременно, може да получите по максимално 2 точни на родител.
Критерий 3

Работещ родител или в отпуск за отглеждане на дете преди датата на съответното класиране
- по 2 точки за родител

Необходими документи при записване:

 • За работещ родител по трудово или служебно правоотношение преди датата на класиране и родител в отпуск за отглеждане на дете:
  Подписана от работодателя служебна бележка, която съдържа изх. № и ЕИК /на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис/, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка /лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/.
 • За самоосигуряващи се родители : платежни документи за внесени осигурителни вноски преди класиране на детето /заверени копия на хартиен носител или електронни документи/.
 • За работещи родители в чужбина преди датата на класиране : съответен легализиран превод на документа.
Критерий 4

Родител, който е редовен студент във Висше Училище към датата на класиране - по 2 точки за родител

Възможно необходими документи при записване:

 • За родител - редовен студент - служебна бележка от акредитиран ВУ
 • За родител, записан за редовна докторантура - копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура
Критерий 5
Приложим само при кандидатстване за Първа група

Детето посещава или е посещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ, на територията на Столична община най-малко 6 месеца от последните 12 месеца преди датата на класиране
- 1 точка

От критерии 6, 7 и 8 може да се използва само един
Критерий 6

Детето има по-големи брат или сестра, които ще посещават същата самостоятелна детска градина с него, след записването му
- 1 точка

Този критерий не важи, ако на по-голямото дете предстои да напусне детската градина преди започването на учебната година, за която по-малкото кандидатства.

Например: Ако имате дете в четвърта група, на което предстои да започне първи клас, в годината, в която другото ви дете започва детска градина, не можете да използвате този критерий.
Критерий 7

Децата, които кандидатстват са близнаци
- 1 точка

Възможно необходими документи при записване:

 • Копия от удостоверения за раждане на децата
Критерий 8

Имате деца, родени с разлика до 2 години
- 1 точка

Възможно необходими документи при записване:

 • Копия от удостоверения за раждане на децата

Социални критерии:

Критерий 9

Дете с двама починали родители
- 7 точки

Възможно необходими документи при записване:

 • Копия от акт за смърт на родителите и удостоверение за раждане на детето
Критерий 10

Дете с един починал родител
- 6 точки

Възможно необходими документи при записване:

 • Копие от акт за смърт на родителя и удостоверение за раждане на детето
Критерий 11

Дете, чийто член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70 %
- 4 точки

Възможно необходими документи при записване:

 • Копие от решение на ТЕЛК
Критерий 12

Дете с един неизвестен родител или родител с отнети родителски права - 4 точки

Възможно необходими документи при записване:

 • За неизвестен родител - копие от удостоверение за раждане на детето
 • За родител с отнети родитески права - влязло в сила съдебно решение.
Критерий 13

Дете,

- 3 точки

Възможно необходими документи при записване:

 • Копие от влязло в сила съдебно решение или заповед за настаняване или писмо от дирекция „Социално подпомагане".
Критерий 14

Дете в риск по смисъла на § 1, т. 6, б. "б" и б. "в" от допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование
- 3 точки

Какво е дете в риск?

Дете или ученик в риск е дете или ученик:

а) без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени;

б) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му

в) в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, интелектуално и социално развитие.

Възможно необходими документи при записване:

 • Писмо от дирекция „Социално подпомагане".
Критерий 15

Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца
- 2 точки

Възможно необходими документи при записване:

 • Копия от удостоверения за раждане на децата.
 • Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация или се удостоверява служебно.

Допълнителни Критерии

От критерии 16 и 17 може да се използва само един
Критерий 16

Деца със специални образователни потребности /СОП/
- 7 точки

Допускат се до три деца в група и важи само за децата над 3-годишна възраст от детски градини, които имат оценка от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата
Важи без ограничения в бройката само за ясла №35 за деца със специални образователни потребности (деца с увреден слух)

Необходими документи:

 • Документ от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП.
 • Медицински документи.
Критерий 17

Деца с хронични заболявания - 3 точки

Необходими документи:

 • Копие на експертно решение на ТЕЛК за детето с над 50% степен на увреждане  

Следващи стъпки

След като вече знаете как се сформират точките, е време да видим как всичко се прилага в действие чрез онлайн платформите.

Нашата статия ще ви съпроводи стъпка по стъпка от създаването на профил, през самото кандидатстване, до записването в детското заведение.

Използвайте нашия интерактивния клаендар за кандидатстване в детски ясли и градини, за да не изпуснете никоя важна дата.

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи!

Източници:

 1. Наредба за прием Столична Община (2023)
 2. Закон за предучилищното и училищното образование
 3. Столична община - календар - https://kg.sofia.bg/#/calendar

Архив с наредби от предишни години

Това съдържание ви е полезно?
Помогнете на каузата на кандидатствай.
Подпомагам!
*Всички плащания се извършват напълно сигурно през платформата stripe.

кандидтаствай е независима платформа — средствата ще бъдат разпределени за поддръжка и подобряване на съдържанието ни.

Подобни статии:

Oще статии

Абонирайте се за нашия бюлетин!