Избирайки “Приемам”, се съгласявате със съхранениeто на "бисквитки" на Вашето устройство, за да подпомогнете навигацията на сайта, анализа на употребата на сайта и нашите маркетингови усилия.
Вижте нашата Политика за Поверитленост за повече информация.
Логото на кандидатствай - илюстрация на звезда.
Прасенце-касичка и стотинка с логото на кандидатствай на жълт фон

Компенсации за неприети в детски ясли

кандидатствай
7496
Публикувана на:
9/2/2023
Обновена на:
10/10/2023

Съдържание:

Поради недостига на места в държавните детски ясли и градини, на много родители се налага да търсят алтернаивни варианти за предучилищно образование. Най-често това са частни детски ясли, градини или детегледачки, които бързо могат да стопят месечния бюджет. От 2022 година държавата отпуска компенсация за децата, неприети в държавни или общински детски ясли, за да помогне до някаква степен с разходите, свързани с отглеждане, възпитание и обучение.

В тази статия ще опишем условията и процедурите по кандидатстване за тези компенсации

Продължете тук, за да разберете всичко за компенсациите за деца, неприети в детски градини

Колко

Максималнията размер на компенсирани разходи към момента на публикуването на тази статия е 413 лв на месец.

Условия

Родителите имат право да получат компенсации за деца неприети в ясла или яслена група при следните условия.

 1. Детето да е на възраст от три месеца до три години
 2. Детето е кандидатствало за прием в общинска или държавна детска ясла или детска градина с яслена група с настоящия си адрес и не е прието поради липса на места (няма значение на кое място е поставено желанието, но е важно кандидатстването за поне едно желание да е по настоящ адрес)
 3. Детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 4. Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина
 5. Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление- такава програма е например “Родители в заетост”

  *с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл.7, ал. 1 от Закона за смейни помощи за деца
 6. За отглеждане на детето не се ползва отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст (майчинство)

  т.е. майката може да се е върнала на работа, да е напуснала работа, да получава обезщетение от борсата или да е в друг вид отпуск и компенсацията се полага. Ако майката е в отпуск за отглеждане на друго дете, няма пречка да ползва компенсацията.

За какви разходи можете да получите компенсация

 • Разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или частна детска градина с яслена група.

  За да можете да се възползвате от компенсацията ТРЯБВА частната ясла да е регистрирана в СРЗИ, а ако е частна детска градина с яслена група, да е лицензирана от МОН.
  (т.е. всички други организации, напр. родителски кооперативи, детски центрове не запълват условията за компенсация за момента.)

ИЛИ

 • Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица.

  Физическото лице може да сключи договор със семействата на до 3 деца, ако е с квалификация: "медицинска сестра", "акушерка" "лекарски асистент" "фелдшер" или “предучилищна педагогика”

Необходими документи

За сключени договори с частна детска ясла или частана детска градина с яслена група:

 1. Договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група;
 2. Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

За сключени договори с физическо лице:

 1. Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;
 2. Отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 - 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, а именно:

  "Чл. 16.
  (1) В детските ясли се осигуряват условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата чрез:
  - организиране и спазване на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите особености на децата в групите;
  - организиране и провеждане на дейности, свързани с физическо и психично укрепване на децата;
  - осигуряване на условия, които да ограничат заболявания при децата и настъпване на травми и злополуки.
  - На децата се осигурява ежедневно препоръчителният за възрастта минимум физическа активност в подходяща за съответната възраст форма.
  - Децата прекарват на открито минимум по два часа на ден освен при лоши метеорологични условия (дъжд, силен снеговалеж, силен вятър, екстремални стойности на температурата на атмосферния въздух през студения и топлия период на годината или друга метеорологична обстановка, застрашаваща здравето и живота на децата) и/или влошено качество на атмосферния въздух.
  - За деца над 2-годишна възраст в детската ясла се допуска използването на електронни устройства с видеодисплеи, мултимедийни проектори и телевизор само с образователни цели, посочени в плана за възпитателна работа, но не повече от веднъж седмично, с продължителност на експозицията до 10 минути."
 3. Копие от диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
 4. Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.

Подаване на документи

За възползване от компенсации освен документите описани отгоре се подават заявление и искане. Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.

За момента компенсациите могат да се заявят само на място в общината, която е по настоящ адрес на детето. Имаме информация за това, че някои районни администрации приемат заявления и по имейл, но ви съветваме да проверите допълнително с вашата. Очаква се цялостно дигитализиране на услугата през 2023г.

Срокове

Подаване

Заявлението и искането се подават в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсация или:

 • До 5.10.2022 за септември
 • До 5.11.2022 за октомври
 • До 5.12.2022 за ноември
 • До 5.01.2023 за декември и тн.

Общината извършва проверка и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите.

Изплащане

Изплащането на компенсации се случва след освобождаване на средствата и прием на бюджет от общината. В някои общини срокът за отпускане на средства е повече от 4 месеца. напр. компенсациите в район Витоша за разходи от Ноември 2022г. са получени от родителите чак в края на Февруари 2023г.

Допълнения

 • От компенсациите може да се възползва само един от родителите.
 • Може да се компенсира само един тип от изброените разходи (т.е. могат да се компенсират само разходи за частна ясла, а не разходи за ясла и за частна детегледачка)
 • Размерът от компенсацията се определя всеки месец поотделно спрямо действително извършените от родителя месечни разходи, удостоверени с представените документи.
 • С искането, родителят декларира предпочитания от него начин на изплащане (по банков път или касово плащане)
 • Ако детето се е отказало от предложено място по време на етапа на кандидатстване (дори и да е в друг район, напр. по адрес различен от настоящия на детето), то няма право да получава компенсация
 • Няма значение броят класирания, на които детето е кандидатствало. Важно е само в едно от тези класирания да има желание по настоящ адрес и детето да не е било прието никъде.

Източници

Това съдържание ви е полезно?
Помогнете на каузата на кандидатствай.
Подпомагам!
*Всички плащания се извършват напълно сигурно през платформата stripe.

кандидтаствай е независима платформа — средствата ще бъдат разпределени за поддръжка и подобряване на съдържанието ни.

Подобни статии:

Oще статии

Абонирайте се за нашия бюлетин!