Избирайки “Приемам”, се съгласявате със съхранениeто на "бисквитки" на Вашето устройство, за да подпомогнете навигацията на сайта, анализа на употребата на сайта и нашите маркетингови усилия.
Вижте нашата Политика за Поверитленост за повече информация.
Логото на кандидатствай - илюстрация на звезда.
Прасенце-касичка и стотинка с логото на кандидатствай на жълт фон

Компенсации за неприети в детски градини

кандидатствай
3703
Публикувана на:
23/4/2024
Обновена на:
23/3/2024

Съдържание:

Статията е в процес на обновяване. Някои данни може да не са акутални и подвеждащи.

Поради недостига на места в държавните градини и училища, на много родители се налага да търсят алтернативни варианти за предучилищно образование. Най-често това са частни детски градини или детегледачки, които бързо могат да стопят месечния бюджет. От 2021 година държавата отпуска компенсация за децата, неприети в държавни или общински детски градини и училища, за да помогне до някаква степен с разходите, свързани с отглеждане, възпитание и обучение.

В тази статия ще опишем условията и процедурите по кандидатстване за тези компенсации.

Продължете тук, за да разберете всичко за компенсациите за деца, неприети в детски ясли

Колко?

Максималният размер на компенсирани разходи за месец е 510лв. (спрямо Март 2024г.)

Сумата се определя всяка година от бюджетната комисия спрямо ред икономически фактори. През последните две годинни максималният размер беше увеличен два пъти.

Условия

Родителите имат право да получат компенсации за деца, неприети в детска градина при следните условия:

 1. Компенсациите се отпускат от навършването на 3 години до постъпване в първи клас ( По закон детето трябва да започне първи клас в годината, в която навършва 7, освен ако няма извънредни пречки за това.)
 2. Детето е кандидатствало за прием в целодневна/полудневна общинска/държавна детска градина или училище с предучилищна група с настоящия си адрес и не е прието поради липса на места (няма значение на кое място е поставено желанието, но е важно кандидатстването за това желание да е по настоящ адрес)
 3. Детето не е записано в общинска или държавна детска градина или предучилищна група на държавно училище
 4. Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска/държавна детска градина или училище,
 5. Детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;
 6. Частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;

  Списък с частните училища и детски градини включени в системата на държавно финансиране (2022)
 7. Родителите не получават подпомагане от държавния бюджетили подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление- такава програма е например “Родители в заетост"

  *с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл.7, ал.1 от Закона за семейни помощи за деца

Допълнения

 1. Когато всеки един от родителите на детето е подал искане за компенсиране на различни по основание и размер разходи за един и същ период, размерът на компенсацията се определя пропорционално на извършените от всеки родител разходи, като общият и размер не може да надвишава максималния
 2. Може да се компенсира само един тип от изброените разходи (т.е. могат да се компенсират само разходи за частна детска градни, а не разходи за детска градина и за частна детегледачка)
 3. Размерът от компенсацията се определя всеки месец поотделно спрямо действително извършените от родителя месечни разходи, удостоверени с представените документи.
 4. С искането, родителят декларира предпочитания от него начин на изплащане (по банков път или касово плащане)
 5. Ако детето се е отказало от предложено място по време на етапа на кандидатстване (дори и да е в друг район, напр. по адрес различен от настоящия на детето), то няма право да получава компенсация
 6. Няма значение броят класирания, на които детето е кандидатствало. Важно е само в едно от тези класирания да има желание по настоящ адрес и детето да не е било прието никъде.

За какви разходи можете да получите компенсация

 • Разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска градина или частно училище.

ИЛИ

 • Разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца.
Центрове, кооперативи и т.н. ще са включени в графа “юридическо лице с нестопанска цел”, но при условието да има назначен педагог.

ИЛИ

 • Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица.

  Физическото лице може да сключи договор, ако отговаря на изискванията за заемане на длъжността учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище (т.1 приложение №1 по чл. 10 от наредба №15 на МОН) или е действащ студент последна година от обучението си за придобиване на висше образование по специалност "Предучилищна педагогика", "Предучилищна педагогика и чужд език" или "Предучилищна и начална училищна педагогика" от професионално направление "Педагогика" от област на висшето образование "Педагогически науки”

Необходими документи

За сключени договори с частна детска градина или училище:

 1. Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
 2. Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец - фактура и платежно нареждане или фискален бон.

За сключени договори с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел:

 1. Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 2. Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец - фактура и платежно нареждане или фискален бон.

За сключени договори с физическо лице:

 1. Договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
 2. Приемно-предавателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
 3. Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физическото лице, страна по договора; (диплома за висше образование)
 4. Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор - платежно нареждане или разходен касов ордер.

Как се кандидатства за компенсации

В Столична Община можете да подавате документите за компенсации изцяло онлайн - през профила на детето ви в ИСОДЗ - Раздел "Компенсации".

 1. Изберете заведението, в което е записано вашето дете
 2. Прикачете всички необходими документи
 3. Подайте заявлението за компенсиране на разходи
 4. Изчакайте одобрение на заявлението от системата (отнема няколко работни дни)
 5. Генерирайте и подайте искане за компенсиране на разходи спрямо долупосочените срокове

Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само в началото. Трябва да ги предоставяте отново, само ако са настъпили промени - напр. ако сте преместили детето си в друга частна детска градина.

Срокове

Заявление

Заявлението се подава в срок :

 • до 5. ноември за получаване на компенсации за цялата година

ИЛИ

 • до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсация или

  До 5.10.2022 за септември
  До 5.11.2022 за октомври
  До 5.12.2022 за ноември
  До 5.01.2023 за декември и тн.

Образец за заявление

Искане

Исканията за компенсация се подават всеки два месеца в срок:

 • до 05.11.22г. за разходи в периода 15.09. -31.10.22г.
 • до 05.01.23г. за разходи в периода 01.11. - 31.12.2022г.
 • до 05.03.23г. за раходи в периода 01.01. - 28.02.2023г.
 • до 05.05.23г. за разходи в периода 01.03. - 30.04.2023г.
 • до 05.07.23г. за разходи в периода 01.05. - 30.06.23г.
 • до 05.10.23г. за разходи в периода 01.07. - 14.09.23г.

Общината извършва проверка и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите.

Изплащане

Изплащането на компенсации се случва след освобождаване на средствата и прием на бюджет от общината. В някои общини срокът за отпускане на средства е повече от 4 месеца. напр. компенсациите в район Витоша за разходи от Ноември 2022г. са получени от родителите чак в края на Февруари 2023г.

Източници

Това съдържание ви е полезно?
Помогнете на каузата на кандидатствай.
Подпомагам!
*Всички плащания се извършват напълно сигурно през платформата stripe.

кандидтаствай е независима платформа — средствата ще бъдат разпределени за поддръжка и подобряване на съдържанието ни.

Подобни статии:

Oще статии

Абонирайте се за нашия бюлетин!